Gazon bemesten

Als u een mooi gazon wilt hebben dan moet het gras van het voorjaar tot in de herfst goed groeien. Alleen dan ontstaat er een dicht, mooi groen grastapijt in de tuin. Hiervoor is veel voeding nodig:

- Alleen met de juiste voedingsstoffen ontstaat een diep groene, dichte grasmat.
- Met het maaisel wordt voeding afgevoerd, terwijl we juist willen dat het gras door blijft groeien.
- Onkruid en mos krijgen minder kans als het gras dicht op elkaar groeit.
- Een dunne begroeiing en een gele of lichtgroene kleur van het gras wijzen op onvoldoende   bemesting van het gazon.
- Als het gras langzaam groeit en u minder dan één keer per week hoeft te maaien dan is het nodig om te mesten.

Wanneer een gazon bemesten

Regelmatig bemesten van het gazon is belangrijk voor een gelijkmatige groei. Geef vanaf half april tot eind augustus maandelijks 1 kilo gazonmest per 50m2 gazon. De mest is vier tot vijf weken werkzaam. Gebruik niet meer mest, de meststoffen zullen dan uitspoelen. Verdeel de mestkorrels gelijkmatig over het hele gazon, bij voorkeur met een strooiwagentje. Mest op een droge grasmat vlak voordat er een flinke regenbui gaat vallen. Komt er geen of te weinig regen, zodat de korrels blijven liggen, zet dan de sproeier erop tot de korrels zijn opgelost. Blijft de mest te lang op een droog gazon liggen dan kunnen er bruine plekken in het gras ontstaan.

Direct bemesten na aanleg van graszoden

Zeker vlak na het gazon aanleggen is het belangrijk dat het gras goed groeit. De wortels zijn nog kort, met voldoende voeding zullen ze snel diep in de aarde groeien. Zo komt het gazon mooi vast te liggen en kunnen de grassprietjes gaan groeien. Gras heeft vooral behoefte aan stikstof, een regelmatige stikstofbemesting zorgt ervoor dat het gras snel groeit.

Gazon bekalken

Mos groeit vooral in een zure omgeving. Kalk helpt om de bodem minder zuur te maken. Bovendien is kalk gunstig voor het bodemleven, hierdoor wordt de bodem luchtiger. Het is aan te raden de kalk in de wintermaanden (november-februari) over het gazon te strooien. U heeft ongeveer een kilo voor 10 vierkante meter nodig. Onze gazonkalk wordt geleverd in handige korrels en is goed strooibaar.

Gazon dressen

U begint uw gazon met graszoden van uitstekende kwaliteit, met de beste grassoorten. Na verloop van tijd komen er andere grassen in het gazon. Dat is niet zo erg, als u het gras maar kort kunt maaien dan vallen die ‘verkeerde’ grassen niet zo op. Kort maaien kunt u alleen als het gazon goed vlak is. Zitten er kuilen in het gazon dan is het aan te raden een zogenaamde dressing aan te brengen. Dit is een laag organisch materiaal, zoals fijne compost of zwarte aarde. Strooi de dressing over het gras uit om de kuilen op te vullen. Door de dressing wordt er bovendien weer humus in de grond gebracht, zodat vocht beter wordt vastgehouden. Verspreid de dressing gelijkmatig met een bezem. Op zware grond kan de dressing gemend worden met scherp zand. U kunt ook meteen gazonmest aan de dressing toevoegen. Een dressing moet altijd aangebracht worden als het gras groeit, in het voorjaar of de zomer dus. Strooi in de winter geen brokken oude koemest uit over het gras, onder de grote brokken wordt het gras geel door lichtgebrek.